تبریک والنتاین به همه ی انسان های عاشق

  لبریز از عشقبه نام تک نوازنده ی عشق پس با یاد او گیتار  قلبم را کودک می کنم و به عشق تو آهنگ دوستت دارم را می نوازم و به یاد آن روزهای قشنگی که داشتیم آسمان چشمانم را بارانیمی کنم تا خاطرات تلخ قدیمی را درسیل اشک چشمانم غرق کنمو شیرینی لحظه ی با تو بودن را در قاب خاطر نگاهت به دیوار عشق میخکوب کنم نازنینم من فقط به عشق تو این قایق کاغذی ام را در دریای پر تلاطم عشق رها کردم و بادبانش را که تنها خیالی از جنس سرخی آن گلی بود که هدیه دادی را بر آسمان ابری دلم گشودم تا با یاد آن چشمان زیبای تو به مقصد برسد و در لحظه ای عاشقانه دست برگردن معشوق بیندازد و در لحظه ای عاشقانه دست برگردن معشوق بیندازد و بر روی لبان سرخ او بوسه ای بزند عشق من دیگه سیم های گیتارم تاب این ضربات محلک را ندارد و یکی یکی از یکدیگر گسسته می شود پس به یاد بیاور آن غروبی را که آسمان ابری ما را در حصار عاشقانه ی خود زندانی کرد و ما را برای عشقی جاودان در دام خود اسیر کرد عزیزم این آخرین قطره اشکی بود که از چشمانم می چکیدو به من فرصتی دوباره داد که بگویم تا پای جانم دوستت دارم.                                                            س.ا

/ 0 نظر / 8 بازدید