تبریک والنتاین به همه ی انسان های عاشق

تسخیر قلبگرچه قله احساسات برخی از افراد بسیار بلند است اما هرگز نمی توان گفت که این قله تسخیرناپذیر است. برای فتح قله احساسات دیگران راههای زیادی وجو دارد اما چگونه می توان کوتاهترین و ساده ترین راه رایافت که ما را بدون گمراهی و انحراف به طور حتم به سر منزل مقصود برساند.آدمهای مختلف نیاز ها و سلایق مختلفی دارند اما آنچه مسلم است برخی از عوامل در همه ی انسا نها مشترکند و با دقت در این عوامل می توان روشهای درست تسخیر قلبها را یافت و با عشق به زندگی وسعت بخشید برای اینکه قلبهایمان را وسیعتر کنیم باید قلبهای یکدیگر را نیز به تسخیر خود در آوریم تا سینه هایمان خانه همه قلبهای عاشق شود و تپش قلبمان ما را به دیگران پیوند دهد. چرا عاشق می شویم؟اریش فروم در کتاب «هنر عشق ورزیدن»می گوید: انسان با باورها،عقیده ها،علاقه و سلیقه ها وعادتهایش عاشق می شود.اینها فرماندهان  مغز ما هستند که ما بهسوی دیگری هدایت می کنند. ما گاهی بر اثر تشابهی که با دیگری داریم عاشق او می شویم چون می خواهیم او شخصیت ما را تایید کند و گاهی به علت تضاد عاشق فردی می شویم چون می خواهیم او مکمل ما شود و گاهی هم به علت تضاد و هم به علت تشابه عاشق می شویم و ازدواج می کنیم که او این بهترین نوع ازدواج است. البته اینها معیارهای پنهان مغز ما هستند و ما چندان اطلاعی از آنها نداریم.     

/ 0 نظر / 6 بازدید