بعد من

بعد من...

بعد من روزی اگر

بغض،گلویت را فشرد...

پای احساست اگر بر سنگ خورد..

یا اگر یک روز دستان تو هم

گرمی دست کسی را در میان خود ندید

وندر آن هنگام تلخ

که فضای سینه ات،جز آه آتشناک

چیزی را نمیداد گذر

یادی از این عاشق افسرده کن

بعد من روزی اگر زین کوچه ها عاشقی تنها گذشت

در نگاهش برق نیاز، بر دو پایش پینه بود

یادی از این خسته ی دل مرده کن

روزگاری بعد از این ، شاخه ی خشکی اگر دیدی به باغ

یا گل پژمرده ای دیدی به خاک

بلبل افسرده ای دیدی به شاخ

یادی از این شاعر پژمرده کن

گر شبی تنها شدی در خلوتی،یافتی از بهر گریه مهلتی

لیک اشکی گونه ات را تر نکرد

درد خود را با خدا گفتی ،ولی باور نکرد

روزگاری بعد از این،گر تو هم عاشق شدی

یاد کن از من که دیگر نیستم....!!!

/ 2 نظر / 26 بازدید
دانیال...

سلام سارای عزیز.. متن بی اندازه زیبا اونقدری که نتونستم بدون تشکر وبلاگتون رو ترک کنم.. سرفراز.. [گل]..